Brugervilkår

Kolonihaver Til Salg (efterfølgende forkortet KTS) udbydes af Loco Media (cvr. 32005772). Vi kan kontaktes via kontaktformularen eller skriftligt på:

Loco Media
N. J. Fjords Alle 20, 2. th.
1957 Frederiksberg C

Kolonihaver Til Salg er en portal for køb og salg af kolonihaver.

Ansvarsfraskrivelse

Kolonihaver Til Salg stilles til rådighed i sin til enhver tid eksisterende form som den er og forefindes. KTS/Loco Media kan ikke stilles til ansvar for anvendelsen af portalen såvel som rigtigheden af de oprettede annoncer. Enhver brug af portalen sker på brugerens eget ansvar og for egen risiko. KTS/Loco Media kan på ingen måde stilles til ansvar og/eller gøres erstatningsansvarlig for brugerens anvendelse af portalen.

KTS/Loco Media er ikke involveret i selve transaktionen mellem køber og sælger. KTS/Loco Media kan derfor ikke stilles til ansvar for evt. tvister mellem køber og sælger.

KTS/Loco Media Amino ApS fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, indirekte, afledte og følgeskader, tabte muligheder, tabt fortjeneste og enhver anden form for tab eller skade som følge af, at du har anvendt portalen som køber eller sælger.

KTS/Loco Media vil i overensstemmelse med gældende lovgivning slette evt. ulovligt indhold på Kolonihaver Til Salg i det omfang, at vi bliver gjort opmærksom på det. KTS/Loco Media påtager sig intet ansvar overfor dette.

KTS/Loco Media forbeholder sig retten til at til enhver tid at modificere, erstatte eller slette dele af indholdet på Kolonihaver Til Salg. Ligeledes forbeholder KTS/Loco Media sig retten til enhver tid at begrænse eller slette brugere og annoncer, uden at dette medfører tilbagebetaling af evt. annoncebetaling.

Immaterielle rettigheder

Hvis intet andet udtrykkeligt er anført, må brugeren påregne, at KTS/Loco Media og de herpå tilgængeliggjorte informationer af enhver art nyder immaterialretlig beskyttelse, hvorfor anvendelse heraf alene må foretages inden for rammerne af den gældende lov.

Når brugeren opretter annoncer eller på anden måde tilfører indhold til Kolonihaver Til Salg, giver brugeren samtidig KTS/Loco Media tidsubegrænset og non-eksklusiv ret til at bruge indholdet på alle medier.

Samtlige immaterielle rettigheder, herunder ophavsret og varemærker, til Kolonihaver Til Salg tilhører Loco Media. Tekst, der vises på Kolonihaver Til Salg, må ikke anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra Loco Media.

Anvendelse af Kolonihaver Til Salg

KTS/Loco Media accepterer ikke annoncer, der overtræder enhver form for love, er usande og vildledende eller krænker tredjemands rettigheder.

Det er ligeledes forbudt at indsamle oplysninger fra Kolonihaver Til Salg, inkl. indsamling af email-adresser og andre brugeroplysninger.

Priser og betalinger

Der opkræves betaling for visse ydelser på Kolonihaver Til Salg. Inden køb af ydelsen vil det være muligt at gennemgå og acceptere betalingen.

Priserne er opkrævet i danske kroner og kan til enhver tid ændres (midlertidigt eller permanent).

Betaling kan ikke refunderes, og brugeren er ansvarlig for til en hver tid at betale ved forfald. Ved manglede betaling kan KTS/Loco Media begrænse muligheden for brugen af ydelserne.

Cookies

Kolonihaver Til Salg bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Ved brug af Kolonihaver Til Salg accepterer du som bruger, at der bliver lagt cookies på din computer.